Teenused


Biometaani tootmisega ja tarbimisega kaasnevad mitmed avalikud hüved nagu:
  • ringmajandus;
  • kohaliku taastuvenergia tootmine hajaenergeetikas;
  • energiajulgeoleku suurenemine
  • sõltumatus kliimast (tuulest, päiksest ja veetasemest);
  • regionaalne tasakaalustatud areng;
  • sõnniku kääritusjäägi haisuvaba levitamine;
  • vähem reostust pinnasesse, pinna- ja põhjavette;
  • väiksem iseeneslik metaaniheide ja väiksemad õhuheitmed võrreldes fossiilsete kütustega.

On selge, et kohapealne biometaani tootmine suurendab tööhõivet, maksutulusid ja muudab makromajandusliku kaubandusbilansi positiivseks. Sellele kõigele aitab oma tegevusega kaasa Balti Biometaan OÜ meeskond, kes pakub biogaasi/biometaani, LNG, bio-LNG valdkonnas tehnilise projektijuhtimise arendusteenust, mis puudutab biometaani tootmise jaoks sobiva tehnoloogia valikut, biometaani efektiivset tootmist ja millele leiame vajadusel ka tarbimise. Meie kaudu on võimalik saada omale parim pakkumine toorbiogaasi puhastusseadmetele (upgraderitele), biogaasi tootmiskompleksile ning tankimisseadmetele. Ühesõnaga oleme keskendunud Eesti kliimatingimusi arvestades efektiivsele biogaasi tootmisele ja seejärel tehnoloogiliselt biogaasi puhastamisele biometaaniks ning selle kasutamisele parimal võimalikul moel.