Arendus


Balti Biometaan OÜ oli projektijuht põllumajanduslikus biometaaniprojektis, mille käigus rajati Viljandimaale, Kõo Agro OÜ-le kuuluvasse Siimani farmi biogaasijaam, kus toodetav biogaas puhastatakse biometaaniks. Vajalik toore saadakse läga ja sõnniku näol farmi 1700 veiselt ja noorloomalt. Lisatoormeks kasutatakse väheväärtuslikel turbamaadel kasvatatud rohusilo. Kokku saab tootmises aastas transpordikütuseks ümber töödelda ligemale 70 000 tonni tooret. Tegemist on biometaani sektori arengut silmas pidades märgilise tähtsusega pilootprojektiga. Kohalike omavalitsuste huvi esmalt bussitranspordis biometaani kasutuselevõtu vastu on aga järjest kasvav ning selle tootmine atraktiivne ka põllumajandusettevõtetele.

Biometaani tootmisjaama arenduse taga on ettevõte Biometaan OÜ, mille omanikeringi kuuluvad Järve Kaubanduskeskus OÜ, Mangeni PM OÜ ja Balti Biometaan OÜ.


7.09.2018 toimus Siimani farmikompleksi juurde kuuluva biometaanijaama ametlik avamine. Järgmiseks toome välja mõningate meediaväljaannete kajastused avamisest:

TV3: https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/09/08/viljandimaal-avati-baltimaade-esimene-biometaanijaam

Delfi: http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/fotod-viljandimaal-hakatakse-sonnikust-ja-silost-autokutust-tootma?id=83595763

ERR: https://www.err.ee/859662/viljandimaal-avati-baltimaade-esimene-pollumajandusliku-biometaani-jaam

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-biometaanijaamahto-ojaveiko-kaufmannligi/