Ettevõttest


Balti Biometaan OÜ on asutatud 2011 aastal. Balti Biometaan OÜ eesmärk ja missioon on panustada Baltikumis biometaani tootmisele ning koostöövõrgustike loomisele.

Biogaasi tootmisel on energiapoliitilised seosed energeetika ja energiapoliitika, keskkonnakaitse, jäätmekaitluse, põllumajanduse, regionaalse arengu ning teadus- ja arendustegevusega.

Biogaasi puhastamine biometaaniks on perspektiivne kuna seda saab kasutada kõikjal, sest biometaani kasutamine ei sõltu otseselt gaasitoru olemasolust.