Teenused


Eestil on käesoleval ajahetkel probleem transpordis fossiilsetelt kütustelt üleminekul taastuvatele kütustele. Nii Euroopa Liit kui Eesti on võtnud eesmärgi, et aastaks 2020 peaksid taastuvatest allikatest pärinevad transpordikütused moodustama kogutarbimisest 10%. Sellest sihtarvust ollakse kaugel, 2010. a moodustasid taastuvkütused transpordis 0.2%. Taastuvkütuste kasutusele võtmiseks transpordis on kaks võimalust:

(a) neid importida või;

(b) toota biokütuseid kohapeal.

Biometaani tootmisega ja tarbimisega kaasnevad mitmed avalikud hüved nagu kohaliku taastuvenergia tootmine hajaenergeetikas, energiajulgeoleku suurenemine, sõltumatus kliimast (tuulest, päiksest ja veetasemest), regionaalne tasakaalustatud areng, sõnniku kääritusjäägi haisuvaba levitamine, vähem reostust pinnasesse, pinna- ja põhjavette, väiksem iseeneslik metaaniheide ja väiksemad õhuheitmed võrreldes fossiilsete kütustega. On selge, et kohapealne biometaani tootmine suurendab tööhõivet, maksutulusid ja muudab makromajandusliku kaubandusbilansi positiivseks. Sellele kõigele aitab oma tegevusega kaasa Balti Biometaan OÜ meeskond, kes pakub biogaasi/biometaani, LNG, bio-LNG valdkonnas arendusteenust, teabe valdamist ja projektijuhtimist. Meie kaudu on võimalik saada omale parim pakkumine toorbiogaasi puhastusseadmetele (upgraderitele), biogaasi tootmiskompleksile ning tankimisseadmetele. Ühesõnaga oleme keskendunud Eesti kliimatingimusi arvestades efektiivsele biogaasi tootmisele ja seejärel tehnoloogiliselt toore biogaasi puhastamisele biometaaniks ning selle kasutamisele mootorsõidukites.

“Balti Biometaan OÜ aitab igati kaasa, et biometaan mootorikütusena moodustaks märkimisväärse osa 10% nõudest, kus taastuvatest allikatest pärinevad transpordikütused peavad Eestis, aastaks 2020 moodustama kogutarbimisest 10%”.